четвъртък, 15 юли 2010 г.

Хайку / Haiku /From "Drops of Light"
by Lyudmila Hristova

бели войници
снежните борове - искат
да задържат вятъра

snow-clad pines -
white soldiers trying
to arrest the wind


брусне вятърът
обраслия връх
хвърчи снежна пяна

the wind is shaving
the overgrown peak
snowy foam keeps flying around

***

в еловата гора
се провира вятърът
без пътека

the wind is worming its way
through the fir-grove
no path is needed

небесни пасбища
роши вятърът
руното на облаците

pastures of heaven
the wind ruffles
the fleece of the clouds

***
на дъждовните струни
свири вятърът
екна гръм

the wind touched
the strings of the rain
thunder boomed

люлее южнякът
камбанките на кокичетата
пролетна музика

snowdrops' bells sway
in the south wind
spring music

виолетов сумрак
пръска вятърът мирис
на мащерка

purple dusk
fragrance of thyme
wafted on the wind

Няма коментари:

Публикуване на коментар