сряда, 14 юли 2010 г.

Katerino mome ( Desi Dobreva)

Desislava Dobreva sings


Капки светлина/
Drops of light


от Людмила Христова
by Ljudmila Hristova


фучи вятърът
тупа пухената завивка
на гората

the roaring wind
is beating
the eiderdown of the forest

***
мрачен ден
сиви облаци и мисли
излезе вятър

gloomy day
grey clouds and thoughts
a wind blew up

***
причудливи кервани в небето
бързат облаците
да хвърлят товара

bizarre caravans in the sky
the clouds are in a hurry
to drop their load

***

танцуват с вятъра
сенките на дърветата
лунна нощ

shadows of trees
dancing with the wind -
moonlight night

Няма коментари:

Публикуване на коментар